Moja Francja
 
 
 
 
 
 
 
 
położenie i cechy geograficzne
klimat
administracja
ludność
podróż do Francji
 
LUDNOŚĆ

59 329 tys. (2000), co daje średnią gęstość zaludnienia 108 osoby/km2.

Przyrost naturalny: 0,31% (200). W 1998 r. w miastach zamieszkiwalo 73% ludnosci.

Społeczeństwo tworzą w ogromnej większości Francuzi (87% ogolu). Do znaczących mniejszości narodowych i etnicznych zalicza się Arabów (3%), Niemców (2%) i Bretończyków (1%).

   
Dominują wyznawcy katolicyzmu (77% społeczeństwa), poza którymi jedyną większą wspólnotę religijną tworzą muzułmanie (3%). Znaczny odsetek ludności kraju (15%) stanowią ateiści. Zjawisko analfabetyzmu praktycznie nie istnieje.
Przeciętna długość życia mężczyzn 78, kobiet 82 lata.