Moja Francja
 
 
 
 
 
 
 
 
położenie i cechy geograficzne
klimat
administracja
ludność
podróż do Francji

 

 

 

 

 

 

 

 

PODRÓŻ DO FRANCJI

Wizy

Od 1 maja 2004 r. Polacy mogą wjechać do Francji na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego, ważnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu). W przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych zalecane jest upewnienie się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Posiadacze zniszczonych egzemplarzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem złożyć wnioski o wymianę dokumentu na nowy.

Całkowicie zostaje zniesiony obowiązek posiadania wizy, niezależnie od celu i czasu trwania pobytu.

Należy pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne będzie uzyskanie stosownego zezwolenia. Należy zarejestrować się w prefekturze lub w komisariacie policji w miejscu zamieszkania. Wymagane dokumenty: aktualny paszport, świadectwo urodzenia, świadectwo ślubu, 3 fotografie, umowa najmu mieszkania, zaświadczenie od pracodawcy (lub w przypadku osób samozatrudniających się - potwierdzenie z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy), zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

   

Ambasada Francji w Polsce

ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
tel: (022) 628-84-01
fax: (022) 628-40-99

Internet: http://www.ambafrance-pl.org

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu

1 rue de Talleyrand
75007 Paris
France
tel: (0-033) 14 31 73 405
fax (0-033) 14 31 73 40

e-mail: 106033.3056@compuserve.com
Internet: http://www.ambassade.pologne.net
   
Konsulat Generalny Francji w Krakowie
ul. Stolarska 15, 31-043 Kraków
tel. (0-12) 424 53 00; fax (0-12) 424 53 20
e-mail: fransulat@mps.krakow.pl
godziny otwarcia: 09.00-13.00 i 14.00-16.30
od poniedziałku do piątku
Konsul Generalny: Pan Michel Raineri

Agencja Konsularna Francji w Opolu
ul. Kościuszki 17 m. 2, 45-062 Opole
tel. (0-77) 454 36 08 (po godz. 15.00); fax (0-77) 454 36 08
Wicekonsul Honorowy: Pani Anna Koska

 

Agencja Konsularna Francji w Gdańsku
ul. Kościuszki 16, 81-704 Sopot
tel. (0-58) 550 32 49; fax (0-58) 551 44 43
godziny otwarcia: 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku
Konsul Honorowy: Pan Jacek Tarnowski
Agencja Konsularna Francji w Poznaniu
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
tel. (0-61) 851 94 90; fax (0-61) 851 61 40
godziny otwarcia: 10.00-12.00 w poniedziałek, środę, piątek
Konsul Honorowy: Pan Marek Ziółkowski
Agencja Konsularna Francji w Łodzi
ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź
tel. (0-42) 635 40 38, 678 01 52; fax (0-42) 678 27 32
godziny otwarcia: 09.00-12.00 w poniedziałek, środę, piątek
Konsul Honorowy: Pan Michał Seweryński
Agencja Konsularna Francji we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
tel. (0-71) 780 51 31, 780 51 33; fax (0-71) 361 66 11
godziny otwarcia: 08.00-16.00 od poniedziałku do piątku
Konsul Honorowy: Pan Jacek Libicki